Kraków, dnia 8 kwietnia 2022 r.

 

Awaria sieci wodociągowej

 

W dniu 8 kwietnia 2022 roku naprawiono zawór magistrali głównej znajdujący się w studzience na działce 49 i wymieniono zawór

 w studzience na działce 45. Pozwoliło to na zawężenie obszaru na którym jest wyciek wody około 500 600l na godzinę. Jest to teren pomiędzy działką 115 na wysokości kościoła św Jadwigi a działką 49 wejście do parku od strony ul. Stachiewicza.

Prosimy wszystkich użytkowników działek z tego rejonu o ponowne sprawdzenie wszystkich zaworów w tym zaworów odpowietrzających posiadane instalacje, szczególnie prosimy o sprawdzenie instalacji na których były prowadzone w ostatnim czasie prace modernizacyjne. Prosimy wszystkich, aby po sprawdzeniu poinformować niezwłocznie telefonicznie o tym skarbnika  tel.723694123

Prosimy o ewentualne  sugestie dotyczące rozwiązania tego problemu .

 

Zarząd Komisaryczny

Kraków dnia 7 kwietnia 2022   

Szanowni Działkowcy!

W związku z wymogami prawnymi, dotyczącymi konieczności zgłoszenia przez Zarząd ROD do Urzędu Marszałkowskiego posiadania na terenie Ogrodu wyrobów posiadających azbest,  wnosimy o przekazanie informacji w terminie 7 dni o ewentualnym posiadaniu na swoich działkach takich wyrobów. W ogrodach działkowych najczęstszym przypadkiem są dachy altan, a zatem jeżeli posiadacie Państwo altanę pokrytą płytami azbestowo- cementowymi płaskimi bądź falistymi powszechnie znanymi pod nazwą eternitu, wnosimy o zgłoszenie tego do Zarządu w terminie do 13 kwietnia. W przypadku wątpliwości, co do rodzaju pokrycia dachowego, Zarząd będzie służył pomocą. Nie przekazanie takiej informacji uniemożliwić może w przyszłości bezpieczne usunięcie na koszt Gminy Kraków wyrobów z azbestem.

Kontakt :   723694123

Kraków, dnia 2 kwietnia 2022

Drodzy działkowicze, dziś 2.04.2022 o godz. 11-tej zgodnie z wcześniejszymi komunikatami umieszczonymi na stronie internetowej, tablicach ogłoszeń i przesłanych mailowo uruchomiono dostawę wody na działki. Większość działkowców zamknęło zawory czerpalne na działkach, niestety kilkunastu zignorowało prośbę i musieliśmy zakręcać je często po wcześniejszym pokonaniu  ogrodzenia. Mieliśmy też kilkanaście uszkodzonych zaworów głównych i czerpalnych. Tam gdzie byli na miejscu działkowcy wymieniliśmy zawory na nowe, natomiast na działkach gdzie nie było użytkowników miejsce po uszkodzonym zaworze zostało zaślepione. Pomimo kilkukrotnego sprawdzania działek nadal mieliśmy wyciek 2m3 na godzinę. Okazało się, że wyciek jest na działkach po lewej stronie drogi z kościoła do budynku ROD. W wyniku dalszych sprawdzeń okazało się, że jeden z działkowców dokonał podłączenia do sieci wodociągowej bez uzgodnienia z zarządem i prawdopodobnie uszkodził linię zasilającą sąsiednią działkę. Do momentu usunięcia awarii ta część działek będzie pozbawiona wody. O ponownym właczeniu wody powiadomimy osobnym komunikatem. Zarząd Komisaryczny ROD