Kraków, dnia 18 marca 2022

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Komisaryczny ROD im. M. Lewińskiego w Krakowie informuje, że w dniu

2 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00

planuje wznowienie dostawy wody na działki .

Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie stanu osprzętu instalacji wodnej, oraz zakręcenie kranów.

Wszelkie awarie zgłaszamy bezzwłoczne tel. 723694123

 Zarząd Komisaryczny ROD informuje, że koszty usuwania awarii na działkach pokrywają działkowcy, natomiast koszty usuwania awarii na ciągach głównych pokrywa Zarząd.

 Zarząd Komisaryczny ROD

Kraków, dnia 18 marca 2022

K O M U N I K A T

Zarząd Komisaryczny ROD im.M. Lewińskiego w Krakowie informuje, że:

od dnia 01 kwietnia 2022 r. zostanie wznowiony wywóz odpadów komunalnych.

Przypominamy o obowiązku przestrzegania zasad segregacji odpadów zgodnie z zaleceniami MPO i prosimy, aby wkładane odpady były rozdrobnione, zgniecione, co pozwoli na lepsze wykorzystanie pojemników.

MPO wznowiło już odbiór odpadów zielonych. Do brązowych worków nie wolno wrzucać innego rodzaju odpadów, w tym ziemi. Prosimy by worki były zawiązane a ich waga nie utrudniała pracownikowi MPO swobodne wrzucenie na skrzynię samochodu

Worki na odpady zielone, można odbierać na działce nr 1 i nr 112, oraz w zarządzie ROD

Zarząd ROD prosi o nie składowanie odpadów gabarytowych przy wiacie śmietnikowej.

 Pojemnik na gabaryty zostanie ustawiony w miejscu składowania odpadów w terminie podanym w odrębnym komunikacie.

                                                                                                     Zarząd Komisaryczny ROD

wrona1.png