wrona5.png

życzenia grudzień 2021

Kraków, dnia 13 grudnia 2021 r.

 

Informujemy Państwa, że w związku z rezygnacją Pani Elżbiety Grochal z funkcji wiceprezesa i członka Zarządu Komisarycznego, z dniem 30 listopada 2021 na podstawie Uchwał Okręgowego Zarządu Małopolska PZD na funkcję wiceprezesa powołano Pana Stanisława Oszasta oraz na członka Zarządu Komisarycznego powołano Panią Małgorzatę Kuźnicką.

Aktualny skład Zarządu Komisarycznego ROD im. Lewińskiego :

  1. Prezes Władysław Smęder Tel 663-054-918
  2. Wiceprezes Stanisław Oszast 508 141 817
  3. Sekretarz Bogumiła Kuś 512 244 354
  4. Skarbnik Jerzy Tęczar 723 694 123
  5. Członek Małgorzata Kuźnicka 508 226 030

 

Dyżury Zarządu odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz.16.00-17.30.

 

W pilnych  sprawach proszę dzwonić Tel.723 694 123