Kraków, dnia 2 listopada 2021

KOMUNIKAT

W związku z przewidywanymi w najbliższych dniach spadkami temperatury Zarząd Komisaryczny podjął decyzję o wyłączeniu wody w ogrodzie.

W dniu 6 listopada 2021 o godz. 12-tej zostanie zakręcony zawór główny sieci wodociągowej

Prosimy działkowców, by w dniu 6 listopada 2021 roku po godz. 12-tej odkręcili wszystkie krany i zawory odcinające na swoich działkach. Pozwoli to na szybkie opróżnienie sieci wodociągowej i zapobiegnie niepotrzebnym uszkodzeniom.

Jak wynika z analizy zgłaszanych usterek naszego wodociągu na wiosnę odnotowujemy najczęściej uszkodzenia kranów i zaworów odcinających na działkach gdzie nie pozostawiono ich w pozycji otwartej po jesiennym zamknięciu wodociągu.

Jeżeli więc posiadacie zawór odcinający doprowadzenie wody na działkę i dodatkowe krany nie zapominajcie o ich odkręceniu.

UWAGA DZIAŁKOWCY !

W ZWIĄZKU Z NIEPODJĘCIEM UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH CZŁONKOSTWA W PZD WOBEC  DZIAŁKOWCÓW, KTÓRZY OD 1 KWIETNIA 2019 ROKU DO 31 LIPCA 2021 ROKU STALI SIĘ DZIERŻAWCAMI DZIAŁEK W NASZYM OGRODZIE,

ZARZĄD KOMISARYCZNY ROD „IM LEWIŃSKIEGO” BĘDZIE KOLEJNO ZAWIADAMIAĆ PAŃSTWA TELEFONICZNIE O TERMINIE SPOTKANIA CELEM UZUPEŁNIENIA DOKUMENTÓW.

    Kraków 2021-10-19

Kraków, dnia 15 października 2021

KOMUNIKAT

 

Zarząd Komisaryczny ROD im. Lewińskiego informuje, że:

w dniu 26 października 2021 /wtorek/

po raz ostatni w tym roku zostaną wywiezione odpady komunalne i oddane do MPO kubły.

Prosimy więc o zaprzestanie po tym terminie przynoszenia odpadów komunalnych.

O wznowieniu wywozu odpadów komunalnych zostaniecie Państwo powiadomieni w 2022 roku.

 

Odpady zielone służby miejskie odbierają zgodnie z harmonogramem:

do dnia 6 grudnia 2021/poniedziałek/

Po tym terminie nie wolno już wystawiać odpadów zielonych,

Prosimy o zastosowanie się do tych terminów

 

 

Skarbnik ROD                                                              Prezes Zarządu Komisarycznego ROD

Jerzy Tęczar                                                                           Władysław Smęder