Szkolenie
zdalne dla działkowców


Okręg Małopolski PZD w Krakowie
Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie serdecznie zaprasza na
zdalne szkolenie
dla działkowców, które odbędzie się
22 września środa 2021 roku o godzinie 16 :00

7 zalet ogrodu działkowego dla zdrowia"

 

Celem zapisania się na szkolenie działkowcy z Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie
proszeni są o wysłanie email wraz z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą ROD, w którym
użytkują działkę, na adres: instruktor@ malopolski.pzd.pl
Dalsze i nformacje zostaną przekazane elektronicznie do osób, które przyślą zgłoszenia

Podziękowania

 

dla pani Elżbiety Grochal za przygotowanie koszy okolicznościowych dla upiększenia mszy świętej w intencji działkowców ROD im. Lewińskiego, oraz pani Róży Zawadzkiej za  jej zorganizowanie.

 

Zarząd Komisaryczny

Sprawozdanie finansowe 2020