Kraków, dnia 15 października 2021

KOMUNIKAT

 

Zarząd Komisaryczny ROD im. Lewińskiego informuje, że:

w dniu 26 października 2021 /wtorek/

po raz ostatni w tym roku zostaną wywiezione odpady komunalne i oddane do MPO kubły.

Prosimy więc o zaprzestanie po tym terminie przynoszenia odpadów komunalnych.

O wznowieniu wywozu odpadów komunalnych zostaniecie Państwo powiadomieni w 2022 roku.

 

Odpady zielone służby miejskie odbierają zgodnie z harmonogramem:

do dnia 6 grudnia 2021/poniedziałek/

Po tym terminie nie wolno już wystawiać odpadów zielonych,

Prosimy o zastosowanie się do tych terminów

 

 

Skarbnik ROD                                                              Prezes Zarządu Komisarycznego ROD

Jerzy Tęczar                                                                           Władysław Smęder

Szkolenie
zdalne dla działkowców


Okręg Małopolski PZD w Krakowie
Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie serdecznie zaprasza na
zdalne szkolenie
dla działkowców, które odbędzie się
22 września środa 2021 roku o godzinie 16 :00

7 zalet ogrodu działkowego dla zdrowia"

 

Celem zapisania się na szkolenie działkowcy z Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie
proszeni są o wysłanie email wraz z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą ROD, w którym
użytkują działkę, na adres: instruktor@ malopolski.pzd.pl
Dalsze i nformacje zostaną przekazane elektronicznie do osób, które przyślą zgłoszenia

Podziękowania

 

dla pani Elżbiety Grochal za przygotowanie koszy okolicznościowych dla upiększenia mszy świętej w intencji działkowców ROD im. Lewińskiego, oraz pani Róży Zawadzkiej za  jej zorganizowanie.

 

Zarząd Komisaryczny