Sprawozdanie finansowe 2020       

 

Wycinka drzew owocowych w ROD

W dniu 20 kwietnia 2021 r. w naszym Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. M. Lewińskiego miały miejsce oględziny terenowe na jednej z działek, przeprowadzone przez przedstawicieli z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego z udziałem przedstawiciela naszego Zarządu ROD i Instruktora Ogrodowego.

Wizja ta odbyła się w następstwie zawiadomienia Straży Miejskiej, jakie złożył działkowiec z naszego Ogrodu (!), w sprawie wycięcia orzecha włoskiego. Orzech włoski jest zaliczony do drzew owocowych, odnośnie, których działkowcy są zwolnieni od obowiązku uzyskania zezwolenia na ich wycinkę.

W jedynym w Polsce województwie małopolskim forsowana jest niekorzystna wykładnia, z której wynika, że działkowcy powinni uzyskiwać zezwolenia na wycinkę drzew owocowych pod rygorem wysokich kar pieniężnych. Obecnie sprawa wycinki drzew owocowych jest na etapie szeregu analiz prawnych, prowadzonych przez Krajowy Zarząd PZD, który w dniu 08.04.2021 przedstawił swoje Stanowisko w sprawie zwolnienia działkowców z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa owocowego. Stanowisko to, prezentujemy do wiadomości  naszych działkowców w zakładce „Prawo PZD”.

Jednocześnie Zarząd tut. ROD wyraża ubolewanie, że członek naszej społeczności działkowej, zamiast zainteresować się bieżącymi problemami, jakimi zajmują się organy PZD poszczególnych szczebli i włączyć się w pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw w naszym Ogrodzie, jakimi są na przykład kradzieże (w roku 2020 było ich aż 21), to wzorem minionej epoki uważa, że „spełnia obowiązek obywatelski” zawiadamiając służby porządkowe o wycięciu drzewa owocowego.

Tut. Zarząd pragnie poinformować, że na bieżąco jest w ciągłym kontakcie z działkowcami i pomimo trudności związanych z epidemią, stara się rozwiązywać wszystkie zgłaszane sprawy i problemy działkowców. Swoiście pojętą kreatywność można by realizować bardziej ambitnie i w efekcie osiągać konkretne rezultaty dla dobra naszego Ogrodu i działkowców.

Aby nie narażać naszych działkowców na ewentualne konsekwencje wycinki różnych drzew, w tym też owocowych, zachodzi konieczność zgłaszania zamiaru wycinki każdego drzewa z terenu działek do Zarządu ROD, który komisyjnie wykona oględziny, pomiary i sprawę odpowiednio ukierunkuje w razie wystąpienia konieczności uzyskania zezwolenia na wycinkę.

                                                                                Zarząd ROD

INFORMACJA  O  OPŁATACH

Zarząd ROD im. M. Lewińskiego w Krakowie informuje, że

opłaty ogrodowe należy uiścić zaliczkowo do 30 czerwca 2021 r. w wysokości podanej na wykazie opłat na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej, wyłącznie przelewem bankowym lub na poczcie.

W przypadku konieczności podania wysokości opłaty, w każdy wtorek tygodnia

(aż do odwołania) można uzyskać informację pod nr telefonu 790 306 005, lub sms, a ponadto można zadać pytanie e-mailem (adres poczty jest podany w zakładce Kontakt), aby otrzymać odpowiedź.

Po terminie 30.06.2021 r. będą naliczane odsetki ustawowe.

                                                                                                                                                      Zarząd ROD