K O M U N I K A T

Zarząd ROD im. M. Lewińskiego informuje, że

kontener na gabaryty zostanie podstawiony

w dniach: 12 - 14 maja 2021 r. przy Domu Działkowca

(kontener bezpłatny, ROD nie ponosi żadnych kosztów)

1. Prosimy nie stawiać rzeczy obok kontenera (kiedy jest pełny)

2. Zakaz wyrzucania materiałów z rozbiórki ALTAN

3. Zakaz zwożenia rzeczy przed  podstawieniem  kontenera

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE – są to odpady komunalne

powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci .

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy:

meble, wykładziny, dywany, wózki, wanny, miski, opakowania po sprzęcie RTV i AGD, meble ogrodowe, skrzynki, donice, materace, kołdry, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp.

Przed wrzuceniem do kontenera należy meble, skrzynie i inne dużych rozmiarów rzeczy, rozkręcić, pociąć lub rozbić.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należy:

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz wszelkiego rodzaju odpady budowlane i poremontowe.

 Kontener będzie odebrany w dniu 14 maja 2021 roku.

                                                                        Zarząd ROD

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd ROD im. M. Lewińskiego w Krakowie informuje, że w dniu

14 kwietnia 2021 r. o godz. 15:00

planuje wznowienie dostawy wody na działki .

Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie stanu osprzętu, zakręcenie kranów instalacji wodnej i bezzwłoczne zgłaszanie awarii po uruchomieniu sieci.

 Zarząd ROD informuje, że koszty usuwania awarii na działkach pokrywają działkowcy, natomiast koszty usuwania awarii na ciągach głównych pokrywa Zarząd.

                                                                                                                                                                                         Zarząd ROD

K O M U N I K A T

Zarządu  ROD im.M. Lewińskiego w Krakowie informuje, że

od dnia 01 kwietnia 2021 r. zostanie wznowiony wywóz śmieci.

Przypomina  się o obowiązku  przestrzegania zasad segregacji śmieci  zgodnie z zaleceniami MPO - do pojemników wystawionych na  terenie składowania odpadów przy ul. Makowskiego 1.

Worki  na  odpady  zielone,  będą  wydawane  przez  Gospodarza  Ogrodu  z zachowaniem wymogów sanitarnych (ze względu na epidemię) w każdy piątek w godz. 1600- 1800.

Zarząd ROD prosi o umieszczanie w workach rozdrobnionych odpadów zielonych i nie składowanie odpadów gabarytowych przy wiacie śmietnikowej.

    Pojemnik   na   gabaryty   zostanie   ustawiony   na   terenie   składowania   odpadów    w  terminie   podanym   w   odrębnym   Komunikacie.

                                                                                                     Zarząd ROD