Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd ROD im. M. Lewińskiego w Krakowie zawiadamia, że Krajowy Zarząd PZD w dniu 15 października 2020 r. podjął Uchwałę nr 295/2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z restrykcjami wynikającymi ze stanu epidemii.

Mając na uwadze potrzebę ograniczenia ryzyka dla zdrowia pracowników i interesantów, a także zwiększenie szans na zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania biur jednostek PZD, Krajowy Zarząd PZD podjął decyzje dotyczące wprowadzenia systemu pracy zdalnej w jednostkach PZD ROD.

Zgodnie z § 4 Uchwały obsługa działkowców przez organy PZD powinna się odbywać za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej. Sposób bezpośredni może nastąpić jedynie:

- po uprzednim umówieniu terminu wizyty,

- w wydzielonym w tym celu pomieszczeniu,

- przy użyciu środków ochrony indywidualnej,

- zachowanie odstępu minimum 1,5 m,

- w systemie rotacyjnym (do pomieszczenia wchodzi jedna osoba).

Wszystkie opłaty należy uiszczać wyłącznie przelewem bankowym lub na poczcie.

Numer konta bankowego: KBS O/K –ów 60 8591 0007 0021 0000 4170 0001

z podaniem, której działki i czego wpłata dotyczy.

 

     Prezes Zarządu ROD: nr telefonu :   601 097 708

     Gospodarz   Ogrodu: nr telefonu:     889 260 687

     Kontakt z elektrykiem: nr telefonu : 606 578 826

                                                                                                                                                  Zarząd ROD