ŻYCZENIA 1.0

Kraków dnia, 3 października 2022

Zarząd ROD im Lewińskiego informuje że:

kontenery na odpady wielkogabarytowe zostaną podstawione 10 października, a odebrane 14 października.  

Jeden kontener przy budynku ROD  drugi przy bramie wjazdowej prowadzącej na ogródki od strony kościoła. 

W przypadku wcześniejszego zapełnienia kontenerów będziemy wnioskować o podstawienie następnych, tak więc prosimy nie składować odpadów obok kontenerów, lecz poczekać do podstawienia następnych.

Kraków, dnia 10 kwietnia 2022 r

Zarząd Komisaryczny informuje, że w dniu 9 kwietnia zlikwidowane zostały wycieki z sieci wodociągowej. W godzinach nocnych licznik nie wskazał poboru wody.  Woda dostarczana jest do wszystkich działek. Starajmy się racjonalnie gospodarować naszą wodą.