• 723 694 123
  • rodlewinskiegokrakow@pzd.pl
  • Kraków ul. Makowskiego 1
Opłaty 2023

Opłaty 2023

Zarząd ROD im. M. Lewińskiego informuje o wysokości opłat w 2023r.

Jeśli masz wątpliwości co do wysokości opłaty, przed dokonaniem wpłaty prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy

Termin wnoszenia opłat:

I transza do 30 czerwca 2023r.

II transza do 15 grudnia 2023r

Nr konta do wpłat:

Konto bankowe KBS  nr: 60 8591 0007 0021 0000 4170 0001

W tytule przelewu proszę umieścić: (imię i nazwisko, numer działki, której dotyczy wpłata)

Od wpłat uiszczonych po w/w terminie będą naliczane odsetki ustawowe.

Wyliczenie opłat:

Należność za zużytą energię elektryczną : 1kWh = 0,79zł przy zużyciu do 250kWh.
W celu wyliczenia prosimy przesłać SMS lub mailem aktualne zdjęcie licznika.

Tabela poniżej

Opłaty ROD dla nowych Działkowców
Opłaty dla wszystkich Działkowców