• 723 694 123
  • rodlewinskiegokrakow@pzd.pl
  • Kraków ul. Makowskiego 1
Przegląd działek w Ogrodzie

Przegląd działek w Ogrodzie

Informujemy, że w dniu 22 czerwca 2024 od godz. 10:00 Komisje Przeglądu Działek powołane przez Zarząd ROD, dokonają corocznego przeglądu działek.

Przegląd działek w Ogrodzie:

  • Komisja przeglądająca poszczególną działkę będzie spisywała stan licznika.
  • Prosimy o wykoszenie alejek ogrodowych przyległych do działki, wycinkę samosiejek, przycinkę przerastających poza obręb ogrodzenia gałęzi drzew i krzewów.
  • Właściciele zaniedbanych działek zostaną poinformowani o wyniku przeglądu oraz zobligowani do korekty stanu działki.
  • Informacje dotyczące ocen, zostaną opublikowane na stronie internetowej naszego Ogrodu.


Kryteria przeglądu działek, zostały opisane w Regulaminie, dostępnym na stronie internetowej Ogrodu lub w biurze Zarządu.

Kliknij tutaj aby przeczytać regulamin.