• 723 694 123
  • rodlewinskiegokrakow@pzd.pl
  • Kraków ul. Makowskiego 1
Komunikat

Komunikat

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Zarząd ROD im. M. Lewińskiego informuje, że w związku z organizacją 3 Igrzysk Europejskich w naszym mieście, MPO nie dysponuje dużą ilością pojemników na wywóz odpadów wielkogabarytowych, trudno też o rezerwację terminu.  

Ze względu jednak na zapotrzebowanie z naszej strony uzgodniliśmy, że w tym roku wyjątkowo zostanie podstawiony jeden kontener. Aby ułatwić Państwu porządkowanie wszystkich działek, będziemy po zapełnieniu kontenera zmieniać miejsce, w którym będzie posadowiony. 

 Kontener na odpady wielkogabarytowe zostanie podstawiony 16 maja, a odebrany 29 maja. 

 Jaki pierwszy kontener stanie przy wejściu od strony parku (wejście od strony kościoła). Po zapełnieniu go, nowy kolejny kontener zostanie podstawiony obok budynku biura Zarządu.  

W razie zapełnienia kontenera będziemy wnioskować o podstawienie kolejnego, prosimy nie składować odpadów obok kontenera, lecz poczekać do podstawienia kolejnego.  

Wywóz odpadów komunalnych i zielonych

Przypominamy o obowiązku przestrzegania zasad segregacji odpadów zgodnie z zaleceniami MPO. Odpady segregowane należy wyrzucać do odpowiednich pojemników obok biura Zarządu. Prosimy również, aby wkładane śmieci były rozdrobnione, zgniecione, co pozwoli na lepsze wykorzystanie pojemników.  

MPO wznowiło już odbiór odpadów zielonych. Do brązowych worków nie wolno wrzucać innego rodzaju odpadów. Prosimy by worki były zawiązane, a ich waga nie utrudniała pracownikowi MPO swobodnego wrzucania do samochodu. 

Zarząd ROD prosi o nieskładowanie odpadów gabarytowych przy wiacie śmietnikowej obok budynku biura Zarządu.  

Worki na odpady zielone, można odbierać na działce nr 1 oraz w biurze Zarządu ROD.