ZAWIADOMIENIE 

Zarząd ROD im. M. Lewińskiego w Krakowie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze 

 

które odbędzie się w dniu: 02-04-2023 w siedzibie ROD w Krakowie, ul. Makowskiego 1.  

Początek obrad: w I terminie godz. 10:30 w II terminie godz. 11:00 

Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu. 

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności. 

Załączamy dla Państwa wglądu: proponowany porządek obrad, a także jego regulamin.  

Prosimy również o zapoznanie się z dołączoną informacją dotycząca wiosennego przycięcia drzew oraz krzewów.   

 

Proponoway porządek

Regulamin obrad

Informcja o przycięciu krzewów

 

 

 

strona 1
strona 2

strona 3

 

Oświadczenie o braku powiązań dla Oferenta: Pobierz plik

 

Dotacja EU

Protected with SiteGuarding.com Antivirus Protection