• 723 694 123
  • rodlewinskiegokrakow@pzd.pl
  • Kraków ul. Makowskiego 1

Opłaty 2024

Zarząd ROD im. M. Lewińskiego informuje o wysokości opłat w 2024r.

  • Jeśli mają Państwo wątpliwości co do wysokości opłaty, przed jej dokonaniem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Kliknij tutaj – znajdziesz nasze dane kontaktowe.

  • Terminy wnoszenia opłat:

Opłaty prosimy uiszczać do 30 czerwca 2024r. 

  • Numer konta do wpłat i dane wpłacającego: 

Konto bankowe KBS  nr: 60 8591 0007 0021 0000 4170 0001

W tytule przelewu prosimy umieścić: imię i nazwisko Działkowca oraz  numer działki, której dotyczy wpłata.

Od wpłat uiszczonych po ustalonym terminie będą naliczane odsetki ustawowe.

  • Wyliczenie opłat:

Energia elektryczna – zgodnie z ustaleniami na Walnym Zebraniu, w tym roku nie pobieramy opłaty energetycznej.  Stawka za 1kWh = bez zmian 0,79zł przy zużyciu do 250kWh.

Bieżące salda wyślemy SMS po obliczeniu przez Księgową.

OPŁATY JEDNORAZOWE WNOSZONE PRZ NABYCIU PRAWA DO DZIAŁKI

TYTUŁ WPŁATY KWOTA KTO OPŁACA KTO UCHWALA
PODWYŻSZONA OPŁATA OGRODOWA - STATUT PZD § 147 pkt.1.2
500,00 zł
 nowy działkowiec w roku nabycia działki w ROD
OZ PZD
PODWYŻSZONA OPŁATA OGRODOWA - STATUT PZD § 147 pkt.1.1
8 800,00 zł
nowy działkowiec w roku nabycia prawa do działki, (zwolniony jest działkowiec który nabył prawo do działki od osoby bliskiej lub w drodze zamiany praw do działki w tym samym ROD)
ZARZĄD ROD

OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE WSZYTSKICH DZIAŁKOWCÓW

TYTUŁ WPŁATY KWOTA KTO OPŁACA KTO UCHWALA
SKŁADKA CZŁONKOWSKA
6,00 zł
 wszyscy członkowie PZD (małżonkowie posiadający działkę wspólnie wpłacają jedną składkę, czyli jednostkowo po 3 zł każdy)
KR PZD
OPŁATA OGRODOWA
1,34 zł za m2
 wszyscy Działkowcy (w tym 0,13 zł opłata partycypacyjna od m2 - zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD uchwalona uchwałą nr 3/XXI/2023 Krajowej Rady PZD z dnia 22 listopada 2023r)
WALNE ZEBRANIE ROD oraz KR PZD
OPŁATA ZA WYWÓZ ŚMIECI
35,00 zł
wszyscy działkowcy
WALNE ZEBRANIE ROD
OPLATA ZA ZUŻYTĄ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
1kWh = 0,79zł przy zużyciu do 250 kWh stan na 29.03.2024
Działkowcy posiadający przyłącze energetyczne. Przed wysłaniem opłaty, prosimy o wysłanie zdjęcia aktualnego stanu licznika sms lub mailem.
ZARZĄD ROD
OPŁATA ENERGETYCZNA
brak opłaty w 2024 r.
Działkowcy posiadający przyłącze elektryczne
ZARZĄD ROD