• 723 694 123
  • rodlewinskiegokrakow@pzd.pl
  • Kraków ul. Makowskiego 1

Opłaty 2024

Zarząd ROD im. M. Lewińskiego informuje o wysokości opłat w 2024r.

  • Jeśli mają Państwo wątpliwości co do wysokości opłaty, przed jej dokonaniem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Kliknij tutaj – znajdziesz nasze dane kontaktowe.

  • Terminy wnoszenia opłat:

Informacje zostaną przekazane po Walnym Zebraniu.

  • Numer konta do wpłat i dane wpłacającego: 

Konto bankowe KBS  nr: 60 8591 0007 0021 0000 4170 0001

W tytule przelewu prosimy umieścić: imię i nazwisko Działkowca oraz  numer działki, której dotyczy wpłata

Od wpłat uiszczonych po ustalonym terminie będą naliczane odsetki ustawowe.

  • Wyliczenie opłat:

Energia elektryczna – informacje zostaną przekazane po Walnym Zebraniu

OPŁATY JEDNORAZOWE WNOSZONE PRZ NABYCIU PRAWA DO DZIAŁKI

TYTUŁ WPŁATY KWOTA KTO OPŁACA KTO UCHWALA
PODWYŻSZONA OPŁATA OGRODOWA - STATUT PZD § 147 pkt.1.2
500,00 zł
 nowy działkowiec w roku nabycia działki w ROD
OZ PZD
PODWYŻSZONA OPŁATA OGRODOWA - STATUT PZD § 147 pkt.1.1
8 800,00 zł
nowy działkowiec w roku nabycia prawa do działki, (zwolniony jest działkowiec który nabył prawo do działki od osoby bliskiej lub w drodze zamiany praw do działki w tym samym ROD)
ZARZĄD ROD

OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE WSZYTSKICH DZIAŁKOWCÓW

TYTUŁ WPŁATY KWOTA KTO OPŁACA KTO UCHWALA
SKŁADKA CZŁONKOWSKA
6,00 zł
 wszyscy członkowie PZD (małżonkowie posiadający działkę wspólnie wpłacają jedną składkę, czyli jednostkowo po 3 zł każdy)
KR PZD
OPŁATA OGRODOWA
WARTOŚĆ PO WALNYM ZEBRANIU
 wszyscy działkowcy
WALNE ZEBRANIE ROD oraz KR PZD
OPŁATA ZA WYWÓZ ŚMIECI
WARTOŚĆ PO WALNYM ZEBRANIU
wszyscy działkowcy
WALNE ZEBRANIE ROD
OPLATA ZA ZUŻYTĄ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
wskazanie licznika x WARTOŚĆ PO WALNYM ZEBRANIU
Działkowcy posiadający przyłącze energetyczne. Przed wysłaniem opłaty, prosimy o wysłanie zdjęcia aktualnego stanu licznika sms lub mailem.
ZARZĄD ROD
OPŁATA ENERGETYCZNA
WARTOŚĆ PO WALNYM ZEBRANIU
Działkowcy posiadający przyłącze elektryczne
ZARZĄD ROD