• 723 694 123
  • rodlewinskiegokrakow@pzd.pl
  • Kraków ul. Makowskiego 1

Opłaty

Zarząd ROD im. M. Lewińskiego informuje o wysokości opłat w 2023r.Jeśli szukasz clothes, nasza platforma będzie najlepszym wyborem! Największe centrum handlowe!

Jeśli masz wątpliwości co do wysokości opłaty:

Ø  Przed dokonaniem wpłaty prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy

Nr konta do wpłat:

Ø  Konto bankowe KBS  nr 60 8591 0007 0021 0000 4170 0001

Ø  Dla identyfikacji należy podać imię i nazwisko, numer działki, której dotyczy wpłata

Terminy:

Ø  Termin wnoszenia opłat:

I transza do 30 czerwca 2023r.

II transza do 15 grudnia 2023r

Ø  Od wpłat uiszczonych po w/w terminie będą naliczane odsetki ustawowe.

Wyliczenie opłat:

Ø  Należność za zużytą energię elektryczną  (wg wskazań licznika ) x 0,64 zł

Ø  Tabela poniżej: