• 723 694 123
  • rodlewinskiegokrakow@pzd.pl
  • Kraków ul. Makowskiego 1
Walne Zebranie

Walne Zebranie

Zarząd ROD im. M. Lewińskiego zaprasza członków PZD w naszym ogrodzie na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZE, które odbędzie się w niedzielę 17 marca 2024 r. w świetlicy naszego Ogrodu.

Początek obrad: – w I terminie: godz. 10:30, – w II terminie: godz. 11:00

Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD (wymieniony imiennie w tym zawiadomieniu) i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Informujemy, że do każdego członka PZD naszego ogrodu zostały wysłane zaproszenie na Walne Zebranie.
Część działkowców, którzy zaznaczyli w ankietach zgodę na dostarczenie zawiadomień mailem dostali je właśnie taką drogą. Do pozostałych działkowców zostały wysłane zawiadomienia listownie (Pocztą Polską).

Kliknij aby pobrać: skan zaproszenia na walne regulaminu i porządku obrad.