• 723 694 123
  • rodlewinskiegokrakow@pzd.pl
  • Kraków ul. Makowskiego 1
Wznowienie dostawy wody

Wznowienie dostawy wody

Informujemy, że w dniu 27 marca 2024 r. o godzinie 15:00 nastąpi włączenie wody. 

Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie stanu osprzętu instalacji wodnej oraz zakręcenie kranów i zaworów odcinających. 

Szczególnie przypominamy o zakręceniu zaworów odpowietrzających instalacje wewnętrzne w altankach. 

Prosimy o zwrócenie uwagi na działki sąsiadów, którzy mogą być nieobecni podczas otwarcia wody. 

Wszelkie awarie prosimy zgłaszać bezzwłoczne pod nr tel. 723694123, 600214219. 

Zarząd ROD informuje, że koszty usuwania awarii na działkach pokrywają Działkowcy, natomiast koszty usuwania awarii na ciągach głównych pokrywane są ze środków ROD.