• 723 694 123
  • rodlewinskiegokrakow@pzd.pl
  • Kraków ul. Makowskiego 1
Wznowienie dostawy wody na działki -15 kwietnia

Wznowienie dostawy wody na działki -15 kwietnia

Informujemy, że w dniu 15.04.2023 r. o godzinie 11:00

nastąpi włączenie wody.

Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie stanu osprzętu instalacji wodnej oraz

zakręcenie kranów i zaworów odcinających.

Szczególnie przypominamy o zakręceniu zaworów odpowietrzających

instalacje wewnętrzne w altankach.

Prosimy o zwrócenie uwagi na działki sąsiadów, którzy mogą być nieobecni

podczas otwarcia wody.

Wszelkie awarie zgłaszamy bezzwłoczne pod nr tel. 723694123, 600214219.
 Zarząd ROD informuje, że koszty usuwania awarii na działkach pokrywają
Działkowcy, natomiast koszty usuwania awarii na ciągach głównych

pokrywane są ze środków ROD.