• 723 694 123
  • rodlewinskiegokrakow@pzd.pl
  • Kraków ul. Makowskiego 1
Walne Zebranie Sprawozdawcze

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zaproszenie na spotkanie

Zarząd ROD im. M. Lewińskiego w Krakowie 

zaprasza na 

Walne Zebranie Sprawozdawcze 

które odbędzie się w dniu: 02-04-2022 w siedzibie ROD w Krakowie, ul. Makowskiego 1. 

Początek obrad: w I terminie godz. 10:30 

w II terminie godz. 11:00