• 723 694 123
  • rodlewinskiegokrakow@pzd.pl
  • Kraków ul. Makowskiego 1
Opłaty 2023

Opłaty 2023

Zarząd ROD im. M. Lewińskiego informuje o wysokości opłat w 2023r. Jeśli masz wątpliwości co do wysokości opłaty, przed dokonaniem wpłaty prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy Kontakt Termin wnoszenia opłat: I transza do 30 czerwca 2023r. II transza do 15 grudnia 2023r Nr konta do wpłat: Konto bankowe KBS  nr: 60 8591 0007 0021 0000 4170 0001 W tytule…