• 723 694 123
 • rodlewinskiegokrakow@pzd.pl
 • Kraków ul. Makowskiego 1
Przegląd działek w Ogrodzie

Przegląd działek w Ogrodzie

Informujemy, że w dniu 21 lipca 2023  od godz. 15:00 

Komisje Przeglądu Działek powołane przez Zarząd ROD, dokonają corocznego przeglądu działek. 

 
Jakie czynności wykonają Komisje:

 • Komisja przeglądająca poszczególną działkę będzie spisywała stan licznika. 
 • Prosimy o wykoszenie alejek ogrodowych przyległych do działki, wycinkę samosiejek, przycinkę przerastających poza obręb ogrodzenia gałęzi drzew i krzewów.  
 • Wybierzemy najładniej zagospodarowane działki, których użytkownicy otrzymają nagrody na spotkaniu z okazji Dnia Działkowca.   
 • Właściciele zaniedbanych działek zostaną poinformowani o przeglądzie i zobligowani do korekty stanu działki. 
 • Informacje dotyczące ocen, zostaną opublikowane na stronie internetowej naszego Ogrodu. 

Kryteria corocznego przeglądu działek w ROD im M. Lewińskiego w Krakowie zostały opisane w Regulaminie, dostępnym tutaj lub w biurze Zarządu.

Od tego roku ocena podzielona została na następujące kryteria: 

(W) – Działka oceniana jako wyróżniającą musi spełniać łącznie następujące kryteria: 

 • Jest zagospodarowana zgodnie z Regulaminem ROD 
 • Oznaczona jest tabliczką z numerem działki w widocznym miejscu 
 • Posiada kompostownik i jego prawidłowe prowadzenie 
 • Urządzenia do pozyskiwania wody opadowej zapewniają gromadzenie dużej ilości wody 
 • Stan altany: 
  (+) Altana jest wizualnie efektowna w dobrym stanie technicznym 
  (+) Jest zgodna z regulaminem ROD 
 • Ekologia na działce – karmniki / domki dla ptaków, hotele dla owadów 
 • Mała architektura – płotki, pergole, murki, oczka i zbiorniki wodne charakteryzują się estetyką i poprawnym stanem technicznym 
 • Jest wyjątkowo zadbana i estetycznie rozplanowana 
 • Przylegające do działki alejki utrzymane są w czystości 
 • Prowadzona uprawa warzyw, drzew i roślin ozdobnych jest zróżnicowana gatunkowo 
 • Urządzenia wypoczynkowe utrzymywane są w prawidłowym stanie technicznych, zapewniającym bezpieczeństwo i estetyczny wygląd 
 • Czystość, porządek i ogólna estetyka działki 

 

(D) – Działka oceniana jako zadbana to działka, która nie jest sklasyfikowana ani jako wyróżniająca ani jako zaniedbana i ma status neutralny, czyli poprawny. 

(N) – Działka oceniana jako zaniedbana spełnia jedno lub więcej z następujących kryteriów: 

 • Jest zagospodarowana w sposób rażący niezgodnie z Regulaminem ROD 
 • Posiada cechy braku użytkowania 
 • Na jej terenie są gromadzone i przechowywane przedmioty niepotrzebne do korzystania z działki, obniżające jej estetyczny wygląd, zwłaszcza wszelkiego rodzaju odpady nie pochodzące z użytkowania działki. 
 • Jej stan jest szczególnie dla sąsiednich działek (np. przerastanie lub rozsiewanie chwastów itp.)