• 723 694 123
  • rodlewinskiegokrakow@pzd.pl
  • Kraków ul. Makowskiego 1
Wyniki przeglądu działek

Wyniki przeglądu działek

21 lipca 2023  od godz. 15:00, 5 Komisji Przeglądu Działek powołanych przez Zarząd ROD, dokonało corocznego przeglądu działek.  
Przeprowadzane przeglądy nie tylko mobilizują działkowców do dbania o roślinność uprawianą na działce, jej wygląd i estetykę, ale również jest podstawą do zwrócenia uwagi tym działkowcom, którzy działkę zaniedbali albo użytkują ją niezgodnie Regulaminem.

Cieszymy się, że wielu Działkowców uprawia i dba o swoje działki w sposób godny naśladowania. Ogród może poszczycić się 185 pięknymi, wzorowo prowadzonymi działkami. Wśród nich jest 29 działek, które zdobyły oceny wyróżniające przyznane przez Komisje oceniające działki.  Wydaje się zatem, że nasz Ogród jest prawie doskonały, ale jak mówią „prawie czyni różnicę”, więc nie możemy pominąć tych działek, które są zaniedbane lub sprawiają wrażenie opuszczonych, a tych jest 31. Do Działkowców, którzy zaniedbali swoje działki zostaną wysłane pisma wzywające do uporządkowania użytkowanych działek zgodnie z wymogami Statutu PZD oraz Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Tak jak omawialiśmy to na Walnym Zebraniu, zależy nam również na wymianie liczników, dlatego też udało nam się tylko w niewielkim stopniu zweryfikować ile liczników znajduje się na zewnątrz altany. Prosimy Właścicieli ogrodów, co do których nie mamy takich informacji, o kontakt z Zarządem.

Podczas przeglądu 75 (to 35% wszystkich naszych działek) Właścicieli działek spotkało się z Członkami Komisji. Bardzo dziękujemy za spotkania i inspirujące rozmowy. Liczymy też na to, że kolejne przeglądy będą cieszyły się większą frekwencją.

Poniżej szczegółowe dane dotyczące przeglądu.

Nr działkiKryteria ocenyLicznkObecnośćWymaga interwencjiZagospodarowania w sposób rażącyBrak użytkowaniaGromadzenie przedmiotówStan jest uciążliwy
1Wna zewenątrzTAK
2Dbrak danychNIE
3Dw środkuTAK
4Dbrak danychTAK
5Dw środkuTAK
6Nbrak danychNIEXX
7Dw środkuTAK
8Dbrak danychNIE
9Nbrak danychNIEXXX
10Nbrak danychNIEXXXX
11Dw środkuTAK
12Dbrak danychNIE
13Dbrak danychNIE
14Dbrak danychNIE
15Nbrak danychNIEXXX
16Dbrak danychNIE
17Dbrak danychNIE
18Dw środkuTAK
19Dbrak danychNIE
20Dbrak danychNIE
21Dw środkuTAK
22Ww środkuTAK
23Dw środkuTAK
24Nbrak danychNIEXXXX
25Dw środkuTAK
26Dbrak danychTAK
27Ww środkuTAK
28Ww środkuTAK
29Dna zewenątrzTAK
30Nbrak danychNIEXXXX
31Nw środkuTAKXXX
32Wbrak danychNIE
33Nbrak danychNIEXX
34Nbrak danychNIEX
35Dbrak danychNIE
36Dw środkuTAK
37Nbrak danychNIEXXXXX
38Dbrak danychNIE
39Dw środkuTAK
40Nna zewenątrzNIEXXX
41Dna zewenątrzTAK
42W

na zewenątrz

TAK

43Dbrak danychNIE
44Ww środkuTAK
45Dw środkuTAK
46Dbrak danychNIE
47Dna zewenątrzTAK
48Dbrak danychNIE
49Dbrak danychNIE
50Dbrak danychNIE
51Dw środkuTAK
52Dw środkuTAK
53Dbrak danychNIE
54Dw środkuTAK
55Dbrak danychNIE
56Dbrak danychNIE
57Dbrak danychNIE
58Dbrak danychNIE
59Dbrak danychNIE
60Dbrak danychNIE
61D

na zewnątrz

TAK
62Dw środkuTAK
63Wbrak danychNIE
64Dw środkuTAK
65Dbrak danychNIE
66Dna zewenątrzTAK
67Wna zewenątrzTAK
68Dw środkuTAK
69Dbrak danychNIE
70Dbrak danychNIE
71Nw środkuNIEXX
72D

na zewnątrz

TAK

73Dbrak danychNIE
74Dw środkuTAK
75Dbrak danychNIE
76Dbrak danychNIE
77Dw środkuTAK
78Dw środkuTAK
79Dbrak danychNIE
80Dbrak danychNIE
81Dna zewenątrzTAK
82Dbrak danychNIE
83Wbrak danychNIE
84Dw środkuTAK
85Ww środkuTAK
86Wbrak danychNIE
87Ww środkuTAK
88Ww środkuTAK
89Ww środkuTAK
90-91Dw środkuTAK
92Dw środkuTAK
93Dbrak danychNIE
94Dw środkuTAK
95Dbrak danychNIE
96Dw środkuTAK
97Dw środkuTAK
98Dbrak danychTAK
99Dbrak danychNIE
100Dna zewenątrzNIE
101Dbrak danychNIE
102Dbrak danychNIE
103Nbrak danychNIEXX
104Dbrak danychNIE
105Dbrak danychNIE
106Nbrak danychNIEXXX
107Dw środkuTAK
108Ww środkuTAK
109Dna zewenątrzTAK
110Dbrak danychNIE
111Ww środkuNIE
112Dw środkuTAK
113Dw środkuTAK
114Dbrak danychNIE
115Dbrak danychNIE
116Ww środkuTAK
117Nbrak danychNIEXXX
118Dna zewenątrzTAK
119Dw środkuTAK
120Dbrak danychNIE
121Dbrak danychNIE
122Dbrak danychNIE
123Dw środkuTAK
124Dbrak danychNIE
125Dbrak danychNIE
126Ww środkuTAK
127Dbrak danychNIE
128Ww środkuNIE
129Dbrak danychTAK
130Dw środkuTAK
131Dbrak danychNIE
132Dbrak danychNIE
133Dbrak danychNIE
134ADbrak danychNIE
134Dbrak danychNIE
135Dbrak danychNIE
136Nbrak danychNIEXX
137Dna zewenątrzNIEX
138Wna zewenątrzTAK
139Dbrak danychNIE
140Nbrak danychNIEXXX
141Dw środkuTAK
142Dw środkuTAK
143Dbrak danychNIE
144Dw środkuTAK
145Nbrak danychNIEXXX
146Dbrak danychNIE
147Dbrak danychNIE
148Wbrak danychNIE
149Ww środkuTAK
150Wna zewenątrzTAK
151Dw środkuTAK
152Wbrak danychNIE
153Dbrak danychNIE
154Nbrak danychNIEXXX
155Dw środkuTAK
156Dbrak danychNIE
157Nbrak danychNIEXXX
158Dbrak danychNIE
159Dbrak danychNIE
160Dbrak danychNIE
161Dbrak danychNIE
162Dbrak danychNIE
163Dbrak danychNIE
164Dbrak danychNIE
165Dw środkuTAK
166Dbrak danychNIE
167Dbrak danychNIE
168Dbrak danychNIE
169Dbrak danychNIE
170Nbrak danychNIEXX
171Dna zewenątrzNIE
172-172ADbrak danychNIE
173Dbrak danychNIE
174Nbrak danychNIEXXXX
175Dbrak danychNIE
176Dw środkuTAK
177Dbrak danychNIE
177AWw środkuTAK
178Dbrak danychNIE
179Dna zewenątrzTAK
180Ww środkuTAK
181Dna zewenątrzTAK
182Dbrak danychNIE
183Dbrak danychNIE
184Dbrak danychNIE
185Dbrak danychNIE
186Dbrak danychNIE
187Dw środkuTAK
188Dbrak danychNIE
189Dbrak danychNIE
190Wbrak danychNIE
191Wbrak danychNIE
192Dw środkuTAK
193Dbrak danychNIE
194Dbrak danychNIE
195Dbrak danychNIE
196Dbrak danychNIE
197Dbrak danychNIE
198Nbrak danychNIEXXXX
199Nbrak danychNIEXXXXX
200Dbrak danychNIE
201Dbrak danychNIE
202Nbrak danychNIEXXXXX
203Nbrak danychNIEXX
204Dbrak danychNIE
205Dna zewenątrzNIE
206Nna zewenątrzNIEXXXX
207Dbrak danychNIE
208Dw środkuTAK
209Nbrak danychNIEXX
210Nbrak danychNIEXXXXX
211Nbrak danychNIEXXXX
212Nbrak danychNIEXXX
213Dbrak danychNIE
214Dbrak danychNIE
215Dbrak danychNIE

2 thoughts on “Wyniki przeglądu działek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *