• 723 694 123
  • rodlewinskiegokrakow@pzd.pl
  • Kraków ul. Makowskiego 1

Zmiana zagospodarowania przestrzennego – ważne informacje

Szanowni Państwo, Drodzy Działkowcy!
W związku z przystąpieniem Gminy Kraków do sporządzania dokumentu Planu Ogólnego Miasta Krakowa, który zastąpi dotychczas obowiązujący dokument studium, mieszkańcy mają prawo składać wnioski o ujęcie w powstającym Planie Ogólnym przeznaczenia danej działki. Nasz Ogród położony jest na 5 działkach geodezyjnych: 123/3 123,4 123/6 123/8 123/10 obr. 44 – Krowodrza.

Wnioskujemy o ujęcie tych działek, jako strefa zieleni i rekreacji, podstawowy profil ? ogrody działkowe.
Ponieważ wszystkim nam zależy, aby przeznaczenie tego terenu umożliwiało dalsze istnienie Ogrodu ROD im. M. Lewińskiego, apelujemy do Państwa o wypełnienie przesłanego w załączeniu dokumentu lub pobranie go z naszej strony.

Wypełniony i podpisany dokument można dostarczyć:
– złożyć w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa (dzienniki podawcze, stanowiska informacyjno-podawcze)
– listownie na adres Urzędu Miasta Krakowa (ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków)
– Istnieje również możliwość przesłania zeskanowanego wniosku na adres: wnioski-bp@um.krakow.pl lub platformy ePUAP
– można dostarczyć też wniosek do biura Ogrodu ROD (skrzynka na listy) ? maksymalnie do 24.04.2024r.

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2024 r. przy czym decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data wysyłki.

Zachęcamy wszystkich Państwa, którzy nie zrobili tego na Walnym Zebraniu – o wypełnienie (i wysłanie), a także przekazanie do rodziny, przyjaciół i znajomych.

Zarząd ROD