• 723 694 123
  • rodlewinskiegokrakow@pzd.pl
  • Kraków ul. Makowskiego 1
Przegląd działek w Ogrodzie

Przegląd działek w Ogrodzie

Informujemy, że w dniu 22 czerwca 2024 od godz. 10:00 Komisje Przeglądu Działek powołane przez Zarząd ROD, dokonają corocznego przeglądu działek. Przegląd działek w Ogrodzie: Komisja przeglądająca poszczególną działkę będzie spisywała stan licznika. Prosimy o wykoszenie alejek ogrodowych przyległych do działki, wycinkę samosiejek, przycinkę przerastających poza obręb ogrodzenia gałęzi drzew i krzewów. Właściciele zaniedbanych działek zostaną poinformowani o wyniku przeglądu…

Zmiana zagospodarowania przestrzennego – ważne informacje

Szanowni Państwo, Drodzy Działkowcy! W związku z przystąpieniem Gminy Kraków do sporządzania dokumentu Planu Ogólnego Miasta Krakowa, który zastąpi dotychczas obowiązujący dokument studium, mieszkańcy mają prawo składać wnioski o ujęcie w powstającym Planie Ogólnym przeznaczenia danej działki. Nasz Ogród położony jest na 5 działkach geodezyjnych: 123/3 123,4 123/6 123/8 123/10 obr. 44 – Krowodrza. Wnioskujemy o ujęcie tych działek, jako…

Wznowienie dostawy wody

Wznowienie dostawy wody

Informujemy, że w dniu 27 marca 2024 r. o godzinie 15:00 nastąpi włączenie wody.  Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie stanu osprzętu instalacji wodnej oraz zakręcenie kranów i zaworów odcinających.  Szczególnie przypominamy o zakręceniu zaworów odpowietrzających instalacje wewnętrzne w altankach.  Prosimy o zwrócenie uwagi na działki sąsiadów, którzy mogą być nieobecni podczas otwarcia wody.  Wszelkie awarie prosimy zgłaszać bezzwłoczne pod nr tel….